جروبحث بیابان خشکسالی استفاده روز جهانی

جروبحث: بیابان خشکسالی استفاده روز جهانی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث سرقت‌ پول های قماربازی با نان‌ خامه‌ای!

زن سارق که با تعارف شیرینی‌های مسموم مردان را بی‌هوش کرده و پول و اموالشان را می‌دزدید، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. یکی از مالباخته‌ها 30 ساعت بعد از خوردن نان خا

دزدی پول های قماربازی با نان خامه ای!

عبارات مهم : همراه

زن سارق که با تعارف شیرینی های مسموم مردان را بی هوش کرده و پول و اموالشان را می دزدید، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. یکی از مالباخته ها 30 ساعت بعد از خوردن نان خامه ای مسموم به هوش آمد.

به گزارش جام جم، چند روز پیش مردی با حضور در پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران از زن و مرد آشنایی به اتهام بی هوش کردن وی و دزدی گوشی، ساعت، انگشتر طلا و شش میلیون و 500 هزارتومان پول شکایت کرد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: من و یکی از دوستانم در منزل فردی قماربازی کردیم که 12 میلیون تومان به من باخت. خیلی تلاش کرد من پول را نگیرم ولی قبول نکردم. روز بعد همراه زنی که آشنایمان بود با در دست داشتن یک جعبه شیرینی، جهت آخر دادن به دعوا و اختلافمان به منزل ام آمد. نیم ساعت بعد از آمدنشان، زن مهمان جعبه شیرینی را باز کرد و نان خامه ای ها را تعارف کرد. من دو شیرینی را خوردم و بی هوش شدم. زمانی که بیدار شدم از زن و مرد مهمان خبری نبود. 30 ساعت از بی هوش شدن من گذشته بود.

سرقت‌ پول های قماربازی با نان‌ خامه‌ای!

وقتی وسایل منزل را جست وجو کردم، متوجه شدم گوشی تلفن همراه، ساعت، انگشتر طلا و شش میلیون و 500 هزارتومان دزدی شده است هست. با گوشی هردویشان تماس گرفتم که خاموش بود.

با تشکیل پرونده قضایی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران، با دستور بازپرس بهشتی، تحقیقات جهت دستگیری دو متهم شروع شد تا این که مرد آشنا دو روز پیش بازداشت شد.

زن سارق که با تعارف شیرینی‌های مسموم مردان را بی‌هوش کرده و پول و اموالشان را می‌دزدید، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. یکی از مالباخته‌ها 30 ساعت بعد از خوردن نان خا

متهم در بازجویی ها به افسر تحقیق گفت: من در بازی قمار به شاکی باختم و او تمام پول را گرفت. عنوان را به زنی که آشنای هردویمان بود، گفتم که او مدعی شد در برابر گرفتن دو میلیون تومان حاضر به بعد گرفتن پول است.

وی افزود: او جعبه شیرینی مسموم را تهیه کرد و همراه هم به منزل شاکی رفتیم. شاکی با خوردن نان خامه ای ها مسموم و بی هوش شد. آن زن گوشی، ساعت، انگشتر طلا و شش میلیون و 500 هزارتومان متعلق به وی را دزدید. او به من نگفت همه شیرینی ها مسموم است من هم کمی از آن خوردم و بی هوش شدم. زمانی که بیدار شدم پنج ساعت گذشته بود ولی شاکی همچنان بی هوش بود. از وحشت فرارکردم.

آن زن فریبم داده و متواری شده است هست. متهم با همین تکنیک پنج مرد دیگر را هم فریب داده و اموال و پول هایشان را دزدیده است.

سرقت‌ پول های قماربازی با نان‌ خامه‌ای!

با اعتراف وی، تحقیقات جهت دستگیری زن سارق شروع شد تا با دستگیری وی راز جرایمش فاش شود.

واژه های کلیدی: همراه | شیرینی | میلیون | شیرینی | دستگیری | انگشتر طلا | تلفن همراه | گوشی تلفن همراه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs